Vật lí Lớp 11: Hai điện tích q1=8.10^-8C ; q2= -8.10^-8C đặt A và B trong không khí (AB=10cm) . Xđ lực tác dụng lên q3=8.10^-8C trong trường hợp: CA=

Vật lí Lớp 11: Hai điện tích q1=8.10^-8C ; q2= -8.10^-8C đặt A và B trong không khí (AB=10cm) . Xđ lực tác dụng lên q3=8.10^-8C trong trường hợp: CA=CB= 10cm., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 11: Hai điện tích q1=8.10^-8C ; q2= -8.10^-8C đặt A và B trong không khí (AB=10cm) . Xđ lực tác dụng lên q3=8.10^-8C trong trường hợp: CA=”

Viết một bình luận