Vật lí Lớp 10: Trên một đoạn đường 400 m , một xe ô tô được hãm phanh cho vận tốc giảm đều cho đến khi dừng hẵn hết 20 giây. Vận tốc của xe lúc bắt đầ

Vật lí Lớp 10: Trên một đoạn đường 400 m , một xe ô tô được hãm phanh cho vận tốc giảm đều cho đến khi dừng hẵn hết 20 giây. Vận tốc của xe lúc bắt đầu hãm phanh là bao nhiêu ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Trên một đoạn đường 400 m , một xe ô tô được hãm phanh cho vận tốc giảm đều cho đến khi dừng hẵn hết 20 giây. Vận tốc của xe lúc bắt đầ”

 1. Gọi Vận tốc của xe lúc bắt đầu hãm phanh là \({v_o}\)(m./s)

  Áp dụng công thức chuyển động chậm dần đều ta có:

  \(\begin{array}{l}
  S = {v_o}t + \frac{{a{t^2}}}{2} \Leftrightarrow 400 = {v_o}.20 + \frac{{a{{.20}^2}}}{2} = 20{v_o} + 200a\\
   \Leftrightarrow {v_o} = \frac{{400 – 200a}}{{20}} = 20 – 10a\\
   \Leftrightarrow {v_o}^2 = {(20 – 10a)^2} = 400 – 400a + 100{a^2}(1)\\
  {v_t}^2 – {v_o}^2 = 2as\\
   \Leftrightarrow {0^2} – {v_o}^2 = 2.a.400\\
   \Leftrightarrow {v_o}^2 =  – 800a(2)\\
  (1);(2) =  > 400 – 400a + 100{a^2} =  – 800a\\
   \Leftrightarrow 100{a^2} + 400a + 400 = 0\\
   \Leftrightarrow 100{(a + 2)^2} = 0\\
   \Leftrightarrow a =  – 2(m/{s^2})\\
   =  > {v_o} = 20 – 10( – 2) = 40(m/s)
  \end{array}\)

  Vậy Vận tốc của xe lúc bắt đầu hãm phanh là 40m/s
  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button