Vật lí Lớp 10: Một viên bi thả lăn trên mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu với. Gia tốc là 0,1 m/s hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả viên bi có vận tốc

Vật lí Lớp 10: Một viên bi thả lăn trên mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu với. Gia tốc là 0,1 m/s hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả viên bi có vận tốc 2m/s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Một viên bi thả lăn trên mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu với. Gia tốc là 0,1 m/s hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả viên bi có vận tốc”

Viết một bình luận