Vật lí Lớp 10: Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi trở lại về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước im lặng là 5 km/h,

Vật lí Lớp 10: Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi trở lại về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước im lặng là 5 km/h, vận tốc nước chảy là 1 km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền. A . 2h 30 phút B . 1h 15 phút C . 2 h 5 phút D . 1h 35 phút, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Vật lí Lớp 10: Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi trở lại về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước im lặng là 5 km/h,”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button