Vật lí Lớp 10: Một ô tô đi từ A đến B. Đầu chặng ô tô đi được 1/4  thời gian với v=50km/h. Giữ chặng ô tô đi được 1/2 thời gian với v=40km/h. Cuối chặ

Vật lí Lớp 10: Một ô tô đi từ A đến B. Đầu chặng ô tô đi được 1/4  thời gian với v=50km/h. Giữ chặng ô tô đi được 1/2 thời gian với v=40km/h. Cuối chặng ô tô đi được 1/4 thời gian với v=20km/h. Lặp tóm tắt và tính vận tốc trung bình của ô tô, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Một ô tô đi từ A đến B. Đầu chặng ô tô đi được 1/4  thời gian với v=50km/h. Giữ chặng ô tô đi được 1/2 thời gian với v=40km/h. Cuối chặ”

 1. Gọi tổng thời gian ô tô đi từ A đến B là : t (h ; t >0 )

  Quãng đường xe đi 1/4 thời gian đầu là ;

  S1=t/4.v1=t/4.50=50.t/4(km)

  Quãng đường xe đi 1/2 thời gian tiếp theo là :

  S2=t/2.v2=t/2.40=20t(km)

  Quãng đường xe đi thời gian còn lại ;

  S3=t/4.v3=t/4.20=5t(km)

  Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường là :

  vtb=(S1+S2+S3)/t=(50/4.t+20t+5t)/t=37,5t/t=37,5 km

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button