Vật lí Lớp 10: Một người chạy bộ trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với tốc độ 6 m/s trong thời gian 9 s. Sau đó n

Vật lí Lớp 10: Một người chạy bộ trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với tốc độ 6 m/s trong thời gian 9 s. Sau đó người ấy chạy với tốc độ 2 m/s trong thời gian 4 s. Trong toàn bộ thời gian chạy, tốc độ trung bình của người đó là A. 4,77 km/giờ. B. 15,32 km/giờ. C. 7,50 kin/giờ. D. 17,17 km/giờ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Một người chạy bộ trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với tốc độ 6 m/s trong thời gian 9 s. Sau đó n”

 1. Chọn đáp án D

  ?  Lời giải:

  + Quãng đường chạy được trong 9 s đầu: s1 = v1t1 = 54 m.

  + Quãng đường chạy được trong 6 s tiếp theo: s2 = v2t2 = 8 m.

  + Tốc độ trung bình trong toàn bộ thời gian chạy: 

  Trả lời

Viết một bình luận