Vật lí Lớp 10: Một mô tô đi trên một đoạn đường s, trong một phần ba thời gian đầu mô tô đi với tốc độ 50 km/h, một phần ba thời gian tiếp theo đi v

Vật lí Lớp 10: Một mô tô đi trên một đoạn đường s, trong một phần ba thời gian đầu mô tô đi với tốc độ 50 km/h, một phần ba thời gian tiếp theo đi với tốc độ 60 km/h và trong một phần ba thời gian còn lại, đi với tốc độ 10 km/h. Tính tốc độ trung bình của mô tô trên cả quãng đường, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

5 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Một mô tô đi trên một đoạn đường s, trong một phần ba thời gian đầu mô tô đi với tốc độ 50 km/h, một phần ba thời gian tiếp theo đi v”

 1. Gọi tổng thời gian đi là t(h), t>0

  QUãng đường đi trong 

  t3 là:

  s1=v1.t1=50.t3=50t3 km

  Quãng đường đi trong 

  t3 tiếp theo là:

  s2=v2.t2=60.t3=20tkm

  Quãng đường đi trong 

  t3 cui cùng là:

  s3=v3.t3=10.t3=10t3 km

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

  vtb=s1+s2+s3t=50t3+20t+10t3t=40 km/hVy vtb=40km/h

  .

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button