Vật lí Lớp 10: 1 viên bi được thả lăn không vận tốc ban đầu trên mặt phẳng nghiêng trên chuyển động nhanh dần đều sau 4s thì đi được quãng đường 80 cm

Vật lí Lớp 10: 1 viên bi được thả lăn không vận tốc ban đầu trên mặt phẳng nghiêng trên chuyển động nhanh dần đều sau 4s thì đi được quãng đường 80 cm.  a : vận tốc của bi sau 6s là bao nhiêu  b: quãng đường đi đươcj sau 5s là bao nhiêu  c : tính quãng đường đi được trong giây thứ 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Vật lí Lớp 10: 1 viên bi được thả lăn không vận tốc ban đầu trên mặt phẳng nghiêng trên chuyển động nhanh dần đều sau 4s thì đi được quãng đường 80 cm”

 1. Chuyển động là nhanh dần đều với vận tốc đầu =0

  ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  s = {v_o}t + \frac{{a{t^2}}}{2} \Leftrightarrow 80 = \frac{{a{{.4}^2}}}{2} =  > a = 10(m/{s^2})\\
   =  > {v_6} = {v_o} + at = 10.6 = 60(m/s)
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  b){s_5} = {v_o}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = \frac{{{{10.5}^2}}}{2} = 125(m)\\
  c)s = {s_6} – {s_5} = \frac{{{{10.6}^2}}}{2} – 125 = 55(m)
  \end{array}\)

  Trả lời
 2. muốn tính được vận tốc ta lấy quãng đường : 80cm , chia cho thời gian : 4 s 

  ta được 20 cm / giây 

  sau 6 giây bi đi đc 120 cm 

  sau 5 giây đi đc 100 cm 

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button