Toán Lớp 9: Tìm m để đường thẳng d : y = (2m− 1) x − 4 tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 6 đơn vị diện tích

Toán Lớp 9: Tìm m để đường thẳng d : y = (2m− 1) x − 4 tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 6 đơn vị diện tích, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 9: Tìm m để đường thẳng d : y = (2m− 1) x − 4 tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 6 đơn vị diện tích”

  1. d ct 2 trc ta đ <=>2m10<=>m12*d ct Ox ti A42m1;0=>OA=42m1d ct Oy ti B0;4=>OB=4Tam gác OAB vuông ti O=>SOAB=12.OA.OB<=>12.42m1.4=6<=>82m1=6<=>2m1=43<=>2m1=43 hoc 2m1=43<=>2m=73 hoc 2m=13<=>m=76tm* hoc m=16 tm*Vy m=16 hoc m=76

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ