Toán Lớp 9: cho ∆abc vuông tại a biết ab/ac =3/4, đường cao ah, bc =125. tính bc, hc

Toán Lớp 9: cho ∆abc vuông tại a biết ab/ac =3/4, đường cao ah, bc =125. tính bc, hc, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 9: cho ∆abc vuông tại a biết ab/ac =3/4, đường cao ah, bc =125. tính bc, hc”

  1. ABAC=34=a=>AB=3a; AC=4a (a>0)Tam giác ABC vuông tại A=>BC2=AB2+AC2<=>9a2+16a2=1252<=>a2=625<=>x=25 (do a>0)=>AB=75; AC=100SABC=12AB.AC=12.BC.AH=>AH=AB.ACBC=75.100125=60Tam giác ABH vuông tại H=>BH=√AB2−AH2=√752−602=45=>CH=BC−BH=125−45=80ABAC=34=a=>AB=3a; AC=4a (a>0)Tam giác ABC vuông tại A=>BC2=AB2+AC2<=>9a2+16a2=1252<=>a2=625<=>x=25 (do a>0)=>AB=75; AC=100SABC=12AB.AC=12.BC.AH=>AH=AB.ACBC=75.100125=60Tam giác ABH vuông tại H=>BH=AB2-AH2=752-602=45=>CH=BC-BH=125-45=80.

    Trả lời
  2. ABAC=34=a=>AB=3a; AC=4a (a>0)Tam giác ABC vuông ti A=>BC2=AB2+AC2<=>9a2+16a2=1252<=>a2=625<=>x=25 (do a>0)=>AB=75; AC=100SABC=12AB.AC=12.BC.AH=>AH=AB.ACBC=75.100125=60Tam giác ABH vuông ti H=>BH=AB2AH2=752602=45=>CH=BCBH=12545=80

    .

    Trả lời

Viết một bình luận