Toán Lớp 9: Bài 1. Cho đường thẳng D có phương trình: y = -3x+m Xác định D trong mỗi trường hợp sau: a) D đi qua điểm A(-1;2) b) D cắt Ox tại đ

Toán Lớp 9: Bài 1. Cho đường thẳng D có phương trình: y = -3x+m Xác định D trong mỗi trường hợp sau: a) D đi qua điểm A(-1;2) b) D cắt Ox tại điểm B có hoành độ = -2/3 c) D cắt Oy tại điểm C có tung độ = -5/2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Toán Lớp 9: Bài 1. Cho đường thẳng D có phương trình: y = -3x+m Xác định D trong mỗi trường hợp sau: a) D đi qua điểm A(-1;2) b) D cắt Ox tại đ”

 1. Viết phương trình đường thẳng (d) trong các trường hợp sau:
  a.    (d) song song với (d’) : x + 2y =1
  => (d) có dạng: x + 2y + c = 0  (c # – 1)
  (d) đi qua M có tọa độ (1; -2)
  => 1 + 2. (-2) + c = 0
  => c = 3 
  => d: y = x + 2y + 3 = 0

  Trả lời
 2. a, Thay A(-1;2) vào pt đường thẳng ta có:

  31+m=2<=>m+3=2<=>m=1Vy d: y=3x1

  b, (d) cắt Ox tại 

  B23;0

  nên thay điểm B vào ta có:

  3.23+m=0<=:>m+2=0<=>m=2Vy d:y=3x2

  c, (d) cắt Oy tại 

  C0;52

  nên thay C vào ta có:

  3.0+m=52<=>m=52Vy d:t=3x52

  Trả lời

Viết một bình luận