Toán Lớp 8: Tìm số a để đa thức x^3 -2x^2 +5x +a  chia hết cho đa thức x – 3

Toán Lớp 8: Tìm số a để đa thức x^3 -2x^2 +5x +a  chia hết cho đa thức x – 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm số a để đa thức x^3 -2x^2 +5x +a  chia hết cho đa thức x – 3”

Viết một bình luận