Toán Lớp 8: Tìm x, biết:  x^4-2x^3+x^2-2x=0

Toán Lớp 8: Tìm x, biết:  x^4-2x^3+x^2-2x=0, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x, biết:  x^4-2x^3+x^2-2x=0”

 1. \[\begin{array}{l}
  {x^4} – 2{x^3} + {x^2} – 2x = 0\\
  = > {x^3}(x – 2) + x(x – 2) = 0\\
  = > (x – 2)({x^3} + x) = 0\\
  = > (x – 2)x({x^2} + 1) = 0\\
  = > \left[ \begin{array}{l}
  x – 2 = 0\\
  x = 0\\
  {x^2} + 1 = 0
  \end{array} \right.\\
  = > \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x = 0
  \end{array} \right.
  \end{array}\]

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button