Toán Lớp 8: tìm a,b để : a/  2 x 2 + ax   – 4 chia hết cho x-4 b/ x 4 – 3 x 3 + 3 x 2 + ax + b chia hế

Toán Lớp 8: tìm a,b để : a/  2 x 2 + ax   – 4 chia hết cho x-4 b/ x 4 – 3 x 3 + 3 x 2 + ax + b chia hết cho  x 2 – 3 x – 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm a,b để : a/  2 x 2 + ax   – 4 chia hết cho x-4 b/ x 4 – 3 x 3 + 3 x 2 + ax + b chia hế”

Viết một bình luận