Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính a) x/2x-2 + 3x/2x+2 – 2x^2/x^2-1

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính a) x/2x-2 + 3x/2x+2 – 2x^2/x^2-1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính a) x/2x-2 + 3x/2x+2 – 2x^2/x^2-1”

  1. x2x2+3x2x+22x2x21, đk: x±1=x2x1+3x2x+12x2x1x+1=xx+1+3x.x12.2x22x1x+1=x2+x+3x23x4x22x1x+1=2x2x1x+1=xx1x+1

    ..

    Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button