Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau: A=x^3+3x^2+3x+6 với x=19 B=x^3-3x^2+3x-1 với x=11

Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau: A=x^3+3x^2+3x+6 với x=19 B=x^3-3x^2+3x-1 với x=11, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 8: Giải các phương trình sau: A=x^3+3x^2+3x+6 với x=19 B=x^3-3x^2+3x-1 với x=11”

 1. \[\begin{array}{l}
  A = {x^3} + 3{x^2} + 3x + 6\\
  = {x^3} + 3{x^2} + 3x + 1 + 5\\
  = {\left( {x + 1} \right)^3} + 5\\
  thay:x = 19\\
  = > A = {\left( {19 + 1} \right)^3} + 5\\
  = {20^3} + 5\\
  = 8000 + 5\\
  = 8005
  \end{array}\]

  vậy với x=19 thì A=8005

  \[\begin{array}{l}
  B = {x^3} – 3{x^2} + 3x – 1\\
  = {\left( {x – 1} \right)^3}\\
  thay:x = 11\\
  = > B = {\left( {11 – 1} \right)^3}\\
  = {10^3}\\
  = 1000
  \end{array}\]

  vậy với x=11 thì B=1000

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button