Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) , đường cao AH Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC, MN, cắt AH tại I

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) , đường cao AH Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC, MN, cắt AH tại I a) Chứng minh I là trung điểm của AH b) Lấy điểm Q đối xứng với P qua N Chứng minh tứ giác ABPQ là hình bình hành. c) Xác định dạng của tứ giác MHPN d) Gọi K là trung điểm của MN , O là giao điểm của CK và PQ , F là giao điểm của MN và QC Chứng minh B,O,F thẳng hàng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) , đường cao AH Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC, MN, cắt AH tại I”

 1. a.Ta có M,NM,N là trung điểm AB,ACAB,AC
  →MN→MN là đường trung bình  ΔABCΔABC
  →MN//BC→MI//BH→MN//BC→MI//BH
  Mà MM là trung điểm BH→MIBH→MI là đường trung bình ΔABH→IΔABH→I là trung điểm AHAH
  b.Ta có P,QP,Q đối xứng qua N→NN→N là trung điểm PQPQ
  Mà NN là trung điểm ACAC
  →AQCP→AQCP là hình bình hành
  →AQ//CP,AQ=CP→AQ//CP,AQ=CP
  Lại có PP là trung điểm BC→BP=PCBC→BP=PC
  →AQ=BP,AQ//BP→AQ=BP,AQ//BP
  →AQPB→AQPB là hình bình hành
  c.Ta có AQPBAQPB là hình bình hành
  →AB//PQ→ˆNPC=ˆABC→AB//PQ→NPC^=ABC^
  Mà ΔAHBΔAHB vuông tại H,MH,M là trung điểm ABAB
  →MH=MA=MB→ˆMHB=ˆMBH=ˆABC→MH=MA=MB→MHB^=MBH^=ABC^
  →ˆMHB=ˆNPC→MHB^=NPC^
  →ˆMHP=ˆNPH→MHP^=NPH^
  Lại có MN//BC→MN//HPMN//BC→MN//HP
  →MHPN→MHPN là hình thang cân
  d.Ta có NPNP là đường trung bình ΔABCΔABC
  →NP//AB,NP=12AB→NP//AB,NP=12AB
  →NP=AM,NP//AM→NP=AM,NP//AM
  →AMPN→AMPN là hình bình hành
  →AP∩MN→AP∩MN tại trung điểm mỗi đường
  →K→K là trung điểm APAP
  Lại có AQPBAQPB là hình bình hành
  →AP∩BQ→AP∩BQ tại trung điểm mỗi đường
  →K→K là trung điểm BQBQ
  Vì PP là trung điểm BC,CK∩QP=OBC,CK∩QP=O là trọng tâm ΔQBCΔQBC
  Mà MN∩QC=FMN∩QC=F
  →NF//BC→NF//BC
  Vì NN là trung điểm QP→FQP→F là trung điểm QCQC
  →B,O,F→B,O,F thẳng hàng
  Mình vừa nghĩ ra nha

  Trả lời
 2. a.Ta có M,NM,N là trung điểm AB,ACAB,AC

  →MN→MN là đường trung bình  ΔABCΔABC

  →MN//BC→MI//BH→MN//BC→MI//BH

  Mà MM là trung điểm BH→MIBH→MI là đường trung bình ΔABH→IΔABH→I là trung điểm AHAH

  b.Ta có P,QP,Q đối xứng qua N→NN→N là trung điểm PQPQ

  Mà NN là trung điểm ACAC

  →AQCP→AQCP là hình bình hành

  →AQ//CP,AQ=CP→AQ//CP,AQ=CP

  Lại có PP là trung điểm BC→BP=PCBC→BP=PC

  →AQ=BP,AQ//BP→AQ=BP,AQ//BP

  →AQPB→AQPB là hình bình hành

  c.Ta có AQPBAQPB là hình bình hành

  →AB//PQ→ˆNPC=ˆABC→AB//PQ→NPC^=ABC^

  Mà ΔAHBΔAHB vuông tại H,MH,M là trung điểm ABAB

  →MH=MA=MB→ˆMHB=ˆMBH=ˆABC→MH=MA=MB→MHB^=MBH^=ABC^

  →ˆMHB=ˆNPC→MHB^=NPC^

  →ˆMHP=ˆNPH→MHP^=NPH^

  Lại có MN//BC→MN//HPMN//BC→MN//HP

  →MHPN→MHPN là hình thang cân

  d.Ta có NPNP là đường trung bình ΔABCΔABC

  →NP//AB,NP=12AB→NP//AB,NP=12AB

  →NP=AM,NP//AM→NP=AM,NP//AM

  →AMPN→AMPN là hình bình hành

  →AP∩MN→AP∩MN tại trung điểm mỗi đường

  →K→K là trung điểm APAP

  Lại có AQPBAQPB là hình bình hành

  →AP∩BQ→AP∩BQ tại trung điểm mỗi đường

  →K→K là trung điểm BQBQ

  Vì PP là trung điểm BC,CK∩QP=OBC,CK∩QP=O là trọng tâm ΔQBCΔQBC

  Mà MN∩QC=FMN∩QC=F

  →NF//BC→NF//BC

  Vì NN là trung điểm QP→FQP→F là trung điểm QCQC

  →B,O,F→B,O,F thẳng hàng

  Hỏi đáp VietJack

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button