Toán Lớp 8: Bài 1: Cho biểu thức: A= (x^2-3/x^2-9  + 1/x-3):x/x+3             a, Rút gọn A.             b, Tìm các giá trị của x để A = 3 Bà

Toán Lớp 8: Bài 1: Cho biểu thức: A= (x^2-3/x^2-9  + 1/x-3):x/x+3             a, Rút gọn A.             b, Tìm các giá trị của x để A = 3 Bài 2: Cho biểu thức: A = (x/x^2-4 + 1/x+2 – 2/x-2) : (1- x/x+2) Với x khác 2 và -2             a, Rút gọn biểu thức,             b, Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên. Bài 3: Cho biểu thức A = 2x/x+3 + x+1/x-3 + 3x-11x/9-x^2, với x khác 3 , -3             a, Rút gọn biểu thức A.             b, Tính giá trị của A khi x=5             c, Tìm gái trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên. Bài 4: Cho biểu thức: A = (x/x^2-4 + 1/x+2 – 2/x-2) : (1- x/x+2) , với x khác 2 .-2             a, Rút gọn A.             b, Tính giá trị của A khi x = -4             c, Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị là số nguyên., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 1: Cho biểu thức: A= (x^2-3/x^2-9  + 1/x-3):x/x+3             a, Rút gọn A.             b, Tìm các giá trị của x để A = 3 Bà”

 1. bài 1         a)    A=(x23x29+1x3):xx+3                          A= x23(x3)(x+3)+1x3 :xx+3

                   ĐKXD: x khác -3, 3 

                          

  A=(x23)+1(x+3)(x3)(x+3). x+3x
                          

  A=x23+x+3(x3)(x+3).x+3x
                         

  A=x2x(x3(x+3).x+3x
                           

  A=x(x1)(x3)(x+3).x3x A=x1x+3
  b) Với x=3 thì biểu thức A k xác định

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button