Toán Lớp 8: ( 2x2y + xy2 + 3y2 ).( x+y ) =

Toán Lớp 8: ( 2x2y + xy2 + 3y2 ).( x+y ) =, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: ( 2x2y + xy2 + 3y2 ).( x+y ) =”

  1. (2x^2y + xy^2 + 3y^2).(x+y)
    = x . (2x^2y + xy^2 + 3y^2) + y . (2x^2y + xy^2 + 3y^2)
    = 2x^3y + x^2y^2 + 3xy^2 + 2x^2y^2 + xy^3 + 3y^3
    = 2x^3y + 3x^2y^2 + 3yx^2 + xy^3 + 3y^3

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button