Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau | a) ( 2x-y)(2x+y)+xy^2 tại x=5 và y=37 | b) x(x-1)+x(2-x)-y tại x

Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau | a) ( 2x-y)(2x+y)+xy^2 tại x=5 và y=37 | b) x(x-1)+x(2-x)-y tại x=52 và y=12, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau | a) ( 2x-y)(2x+y)+xy^2 tại x=5 và y=37 | b) x(x-1)+x(2-x)-y tại x”

  1. a,A= 2xy2x+y+xy2=4x2y2+xy2Thay x=5 và y=37 vào ta có:A=4.52372+5.372=4,251369+1369.5=4207b, B=xx1+x.2xy=x2x+2xx2y=xyThay x=52 và y=12 vào ta có:B=5212=40Vy B=40

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button