Toán Lớp 7: So sánh 2 phân số sau  a) -2021/ 2022 và – 2022/ 2023 b) -33/37 và -34 / 35

Toán Lớp 7: So sánh 2 phân số sau  a) -2021/ 2022 và – 2022/ 2023 b) -33/37 và -34 / 35, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 7: So sánh 2 phân số sau  a) -2021/ 2022 và – 2022/ 2023 b) -33/37 và -34 / 35”

 1. \[\begin{array}{l}
  a)\frac{{ – 2021}}{{2022}} = \frac{{1 – 2022}}{{2022}} = \frac{1}{{2022}} – 1\\
  \frac{{ – 2022}}{{2023}} = \frac{{1 – 2023}}{{2023}} = \frac{1}{{2023}} – 1\\
  Do:\frac{1}{{2022}} > \frac{1}{{2023}}\\
  = > \frac{1}{{2022}} – 1 > \frac{1}{{2023}} – 1\\
  Vay:\frac{{ – 2021}}{{2022}} > \frac{{ – 2022}}{{2023}}\\
  b)\frac{{ – 33}}{{37}} > \frac{{ – 34}}{{37}}\\
  \frac{{ – 34}}{{35}} < \frac{{ – 34}}{{37}}\\
  = > \frac{{ – 33}}{{37}} > \frac{{ – 34}}{{37}} > \frac{{ – 34}}{{35}}\\
  vay:\frac{{ – 33}}{{37}} > \frac{{ – 34}}{{35}}
  \end{array}\]

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button