Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, góc A <90°, kẻ BD vuông góc AC. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE=AD. Chứng minh a) DE song song BC b)

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, góc A <90°, kẻ BD vuông góc AC. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE=AD. Chứng minh a) DE song song BC b) CE vuông góc AB, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, góc A <90°, kẻ BD vuông góc AC. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE=AD. Chứng minh a) DE song song BC b)”

 1. Vì tam giác ABC cân tại A
  => AB = AC                                      
  => Góc ABC=ACB
  Mà AE = AD  (gt)
  => Tam giác AED cân tại A
  Tam giác ABC có : (góc) BAC + 2ABC=180 độ   (1)
  Tam giác AED có : (góc) BAC + 2AED=180 độ   (2)
  (1)(2) => góc ABC=AED
  Mà góc ABC và AED nằm ở vị trí đồng vị
  => ED//BC
  b,
  Xét tam giác AEC và ADB có:
  AC = AB ( chứng minh trên )
  Góc BAC chung
  AE = AD ( gt )
  => Tam giác AEC=ADB (c.g.c)
  => Góc AEC = ADB ( 2 góc tương ứng)
  Mà ADB = 90 độ
  => AEC = 90 độ
  => CE vuông góc với AB

  Trả lời
 2. a, Vì tam giác ABC cân tại A 
  => AB = AC                                      
  => Góc ABC=ACB
  M  à AE = AD  (gt)
  => Tam giác AED cân tại A
  Tam giác ABC có : (góc) BAC + 2ABC=180 độ   (1)
  Tam giác AED có : (góc) BAC + 2AED=180 độ   (2)
   từ (1) và (2) => góc ABC=AED
  Mà góc ABC và AED nằm ở vị trí đồng vị
   => ED//BC
  b, Xét tam giác AEC và ADB có:
  AC = AB ( chứng minh trên )
  Góc BAC chung
  AE = AD ( gt )
  => Tam giác AEC=ADB (c.g.c)
  => Góc AEC = ADB ( 2 góc tương ứng)
  Mà ADB = 90 độ
  => AEC = 90 độ
  => CE vuông góc với AB

  Trả lời
 3. a,Vì tam giác ABC cân tại A
  => AB = AC                                      
  => Góc ABC=ACB
  Mà AE = AD  (gt)
  => Tam giác AED cân tại A
  Tam giác ABC có : (góc) BAC + 2ABC=180 độ   (1)
  Tam giác AED có : (góc) BAC + 2AED=180 độ   (2)
  (1)(2) => góc ABC=AED
  Mà góc ABC và AED nằm ở vị trí đồng vị
  => ED//BC
  b,
  Xét tam giác AEC và ADB có:
  AC = AB ( chứng minh trên )
  Góc BAC chung
  AE = AD ( gt )
  => Tam giác AEC=ADB (c.g.c)
  => Góc AEC = ADB ( 2 góc tương ứng)
  Mà ADB = 90 độ
  => AEC = 90 độ
  => CE vuông góc với AB

  Trả lời

Viết một bình luận