Toán Lớp 7: Cho đa thức A(x) = 5x^3 + 4x^2 -3x + 8 – 4x và B(x) = 6x + 8x^3 – 5x^2 – 4x +2. a) Thu gọn đa thức A(x) và B(x) rồi sắp xếp A(x) , B(x)

Toán Lớp 7: Cho đa thức A(x) = 5x^3 + 4x^2 -3x + 8 – 4x và B(x) = 6x + 8x^3 – 5x^2 – 4x +2. a) Thu gọn đa thức A(x) và B(x) rồi sắp xếp A(x) , B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến x. b) Tính A(x) + B(x), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho đa thức A(x) = 5x^3 + 4x^2 -3x + 8 – 4x và B(x) = 6x + 8x^3 – 5x^2 – 4x +2. a) Thu gọn đa thức A(x) và B(x) rồi sắp xếp A(x) , B(x)”

  1. a, A(x)=5x3+4x23x+84x=5x3+4x2+3x4x+8=5x3+4x27x+8B(x)=6x+8x35x24x+2=8x35x2+6x4x+2=8x35x2+2x+2b, A+B=5x3+4x27x+8+8x35x2+2x+2=5x3+8x3+4x25x2+7x+2x+8+2=13x3x25x+10

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ