Toán Lớp 6: Viết dãy số tự nhiên từ 1 đến 999 ta được một số tự nhiên A a, số A có bao nhiêu chữ số b, tính tổng các chữ số của A? c, Chữ số

Toán Lớp 6: Viết dãy số tự nhiên từ 1 đến 999 ta được một số tự nhiên A a, số A có bao nhiêu chữ số b, tính tổng các chữ số của A? c, Chữ số 1 được viết bao nhiêu lần? d, Chữ số 0 được viết bao nhiêu lần?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 6: Viết dãy số tự nhiên từ 1 đến 999 ta được một số tự nhiên A a, số A có bao nhiêu chữ số b, tính tổng các chữ số của A? c, Chữ số”

 1. A = 1 + 2 + 3 + 4 ……………. + 1998 + 1999
  a ) A có số chữ số là :
  Từ 1 đến 9 có 9 chữ số :
  Từ 10 đến 99 có số chữ số là :
  (( 99 – 10 ) : 1 + 1 ) . 2 = 180 ( chữ số )
  Từ 100 đến 999 có số chữ số là :
  (( 999 – 100 ) : 1 + 1 ) . 2 = 1800 ( chữ số )
  Từ 1000 đến 1999 có số chữ số là :
  (( 1999 – 1000 ) : 1 + 1 ) . 2 = 2000 ( chữ số )
  Tổng số chữ số A có là :
  9 + 180 + 1800 + 2000 = 3989 ( chữ số ) 
  Đáp số : 3989 chữ số
  b, Cần đếm số chữ số 1 trong dãy :
                     1, 2, 3, …, 999                    (1)
  Ta xét dãy :
                     000, 001, 002, … , 999        (2)
  Số chữ số 1 trong hai dãy như nhau. Ở dãy (2) có 1000 số. mỗi số gồm ba chữ số, số lượng mỗi chữ số từ 0 đến 0 đều như nhau. Mỗi chữ số (từ 0 đến 9) đều có mặt : 
                          3 . 1000 : 10 = 300 (lần).
  Vậy ở dãy (1), chữ số 1 cũng được viết 300 lần.
  C mk ko bt nha bn 

  Trả lời
 2. A = 1 + 2 + 3 + 4 ……………. + 1998 + 1999
  a ) A có số chữ số là :
  Từ 1 đến 9 có 9 chữ số :
  Từ 10 đến 99 có số chữ số là :
  (( 99 – 10 ) : 1 + 1 ) . 2 = 180 ( chữ số )
  Từ 100 đến 999 có số chữ số là :
  (( 999 – 100 ) : 1 + 1 ) . 2 = 1800 ( chữ số )
  Từ 1000 đến 1999 có số chữ số là :
  (( 1999 – 1000 ) : 1 + 1 ) . 2 = 2000 ( chữ số )
  Tổng số chữ số A có là :
  9 + 180 + 1800 + 2000 = 3989 ( chữ số ) 
  Đáp số : 3989 chữ số
  b, Cần đếm số chữ số 1 trong dãy :
                     1, 2, 3, …, 999                    (1)
  Ta xét dãy :
                     000, 001, 002, … , 999        (2)
  Số chữ số 1 trong hai dãy như nhau. Ở dãy (2) có 1000 số. mỗi số gồm ba chữ số, số lượng mỗi chữ số từ 0 đến 0 đều như nhau. Mỗi chữ số (từ 0 đến 9) đều có mặt : 
                          3 . 1000 : 10 = 300 (lần).
  Vậy ở dãy (1), chữ số 1 cũng được viết 300 lần.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button