Toán Lớp 6: Áp dụng tính chất chia hết , xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 9 không ? A) 27+ 63 + 108 B)54+35+180 C)90+11+7 C)36+73+12

Toán Lớp 6: Áp dụng tính chất chia hết , xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 9 không ? A) 27+ 63 + 108 B)54+35+180 C)90+11+7 C)36+73+12, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 6: Áp dụng tính chất chia hết , xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 9 không ? A) 27+ 63 + 108 B)54+35+180 C)90+11+7 C)36+73+12”

 1. a, Ta có: 27; 63 và 108 đều chia hết cho 9
  Nên: 27 + 63+108 chia hết cho 9
  b, 54; 180 chia hết cho 9
  35 không chia hết cho 9
  Vậy tổng không chia hết cho 9
  c, 90 + 11 + 7=90 + 18
  90 và 18 đều chia hết cho 9
  Vậy tổng chia hết cho 9
  d, 36 + 73 + 12=36 + 85
  36 chia hết cho 9
  85 không chia hết cho 9
  Vậy tổng không chia hết cho 9

  Trả lời
 2. $a)$ vì 27,63,108 \vdots 9 nên tổng $3$ số đó chia hết cho $9$
  $b)$ có 54,180 \vdots 9 mà $35 \not\vdots 9$ nên tổng đó không chia hết cho $9$
  $c)$ có 90 : 9 dư 2, 11 chia 9 dư 2,7 chia 9 dư 7=> tổng đó $\equiv 0+2+7 \equiv 0 \pmod{9}$ nên tổng đó chia hết cho 9
  d) 36:9 dư 2,73:9 dư 1, 12:9 dư 3=> tổng đó $\equiv 0+1+3=4 \pmod{9}$ nên tổng đó không chia hết cho 9

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button