Toán Lớp 6: áp dụng tính chất chia hết của một tổng  hay hiểu xét xem mỗi tổng hay hiệu sau có chia hết cho 8 hay không  a,48+64+75 b,128+188-6

Toán Lớp 6: áp dụng tính chất chia hết của một tổng  hay hiểu xét xem mỗi tổng hay hiệu sau có chia hết cho 8 hay không  a,48+64+75 b,128+188-60, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 6: áp dụng tính chất chia hết của một tổng  hay hiểu xét xem mỗi tổng hay hiệu sau có chia hết cho 8 hay không  a,48+64+75 b,128+188-6”

 1. a)A=48+64+75

  48 chia hết cho 8

  64 chia hết cho 8

  75 không chia hết cho 8

  Vậy A không chia hết cho 8

  b,B=128+188-60

  =128+(188-60)

  =128+128

  128 chia hết cho 8

  => 128+128  chia hết cho 8

  Vậy B chia hết cho 8

  Trả lời

Viết một bình luận