Toán Lớp 6: Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để rút gọn biểu thức: a) A = 23 – x – (x – 46) + 2x – 43 b) B = – (4 – 2x) + [76 – x – (x + 99)]

Toán Lớp 6: Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để rút gọn biểu thức: a) A = 23 – x – (x – 46) + 2x – 43 b) B = – (4 – 2x) + [76 – x – (x + 99)], giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 6: Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để rút gọn biểu thức: a) A = 23 – x – (x – 46) + 2x – 43 b) B = – (4 – 2x) + [76 – x – (x + 99)]”

 1. a)
  A = 23 – x – (x – 46) + 2x – 43
     = 23- x- x +46 +2x -43
    = (23 +46 -43) + (2x -x-x)
    =26 +0
    =26
  b) 
  B = – (4 – 2x) + [76 – x – (x + 99)]
     = -4 + 2x +( 76 -x -x -99)
     =-4 + 2x +76-x-x -99
     =(-4 +76-99) +(2x-x-x)
     = -27 +0
  =-27

  Trả lời

Viết một bình luận