Toán Lớp 6: 8. Tính kết quả của dãy tính: 100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + … + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1. 9. Hiệu (1.2.3…..15.16.17.18.19) – (1.3.5…..15

Toán Lớp 6: 8. Tính kết quả của dãy tính: 100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + … + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1. 9. Hiệu (1.2.3…..15.16.17.18.19) – (1.3.5…..15.17.19) tận cùng bằng chữ số gì?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 6: 8. Tính kết quả của dãy tính: 100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + … + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1. 9. Hiệu (1.2.3…..15.16.17.18.19) – (1.3.5…..15”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button