Toán Lớp 6: (1-1/2)x(1-1/3)x(1-1/4)x…x(1-1/99)x(1-1/100)

Toán Lớp 6: (1-1/2)x(1-1/3)x(1-1/4)x…x(1-1/99)x(1-1/100), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 6: (1-1/2)x(1-1/3)x(1-1/4)x…x(1-1/99)x(1-1/100)”

 1. (1-1/2)xx(1-1/3)xx(1-1/4)xx…xx(1-1/99)xx(1-1/100)

  =(2/2-1/2)xx(3/3-1/3)xx(4/4-1/4)xx…xx(99/99-1/99)xx(100/100-1/100)

  =1/2xx2/3xx3/4xx…xx98/99xx99/100

  =(1xx2xx3xx…xx98xx99)/(2xx3xx4xx…xx100)

  =1/100

  Trả lời
 2.     (112) x(113)x(114) x.....(1199)x (11100)=12 x 23  x 34x....x9899 x 99100=1  x 2 x 3 x.....x 98 x 992 x 3 x 4 x..... x 99 x 100= 1100

  .

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button