Toán Lớp 5: một đoàn xe chở hàng Tốp đầu có 4 xe mỗi xe chở 92 tạ hàng tốp sau có 3 xe mỗi xe chở 64 tạ hàng hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhi

Toán Lớp 5: một đoàn xe chở hàng Tốp đầu có 4 xe mỗi xe chở 92 tạ hàng tốp sau có 3 xe mỗi xe chở 64 tạ hàng hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 5: một đoàn xe chở hàng Tốp đầu có 4 xe mỗi xe chở 92 tạ hàng tốp sau có 3 xe mỗi xe chở 64 tạ hàng hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhi”

 1. Số hàng tốp đầu chở là:

  92 x 4=368 (tạ)

  Số hàng tốp sau chở là:

  3 x 64=192 (tạ)

  Số hàng đoàn xe chở là:

  192 + 368=560 (tạ)

  Trung bình 1 xe chở là:

  560 : 7=80 (tạ)

  Đáp số: 80 tạ

  Trả lời
 2. Tốp đầu chở được là:

  4×92=368 tạ

  Tốp sau chở được là:

  3×64=192 tạ

  trung bình mỗi xe chở được là:

  (368+192):7=80 tạ

  ĐS: 80 tạ
  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button