Toán Lớp 5: Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí T=11. (1 + 3 + 7 + 9) + 89. (1 + 3 + 7 + 9).

Toán Lớp 5: Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí T=11. (1 + 3 + 7 + 9) + 89. (1 + 3 + 7 + 9)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Toán Lớp 5: Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí T=11. (1 + 3 + 7 + 9) + 89. (1 + 3 + 7 + 9).”

Viết một bình luận