Toán Lớp 5: chiều rộng của một hình chữ nhật giảm 3,6m còn chiều dài tăng 25% nên diện tích hình chữ nhật tăng 5%. Tính chiều rộng hình chữ nhật mớ

Toán Lớp 5: chiều rộng của một hình chữ nhật giảm 3,6m còn chiều dài tăng 25% nên diện tích hình chữ nhật tăng 5%. Tính chiều rộng hình chữ nhật mới, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Toán Lớp 5: chiều rộng của một hình chữ nhật giảm 3,6m còn chiều dài tăng 25% nên diện tích hình chữ nhật tăng 5%. Tính chiều rộng hình chữ nhật mớ”

 1. Diện tích mới bằng số % diện tích ban đầu là:
  100% + 5%=105%
  Chiều dài mới so với chiều dài ban đầu là:
  100% + 25%=125%
  Chiều rộng mới so với chiều rộng ban đầu là:
  105% : 125% x 100% = 84%
  Độ giảm chiều rộng chiếm số % so với ban đầu là:
  100% – 84%=16%
  Chiều rộng ban đầu là:
  3,6 x 100 : 16=22,5 (m)
  Chiều rộng mới là:
  22,5 -3,6= 18,9 (m)
  Đáp số: 18,9 m

  Trả lời
 2. Dài . rộng = S

  (Rộng -3,6).1,25 cdai= 1,05S

  Rộng/(rộng-3,6)=25/21

  21 rộng= 25( rộng-3,6)

  Rộng=22,5

  Chiều rộng hình chữ nhật mới à 22,5-3,6=18,9m

  Trả lời
 3. Diện tích mới so với diện tích cũ chiêm số % là:
  100% + 5%=105%
  Chiều dài mới so với chiều dài cũ chiếm số % là:
  100% + 25%=125%
  Chiều rộng mới so với chiều rộng cũ chiếm số % là:
  105% : 125% x 100%=84%
  Độ giảm chiều rộng chiếm số % so với ban đầu là:
  100% – 84%=16%
  Chiều rộng ban đầu là:
  3,6 x 100 : 16=22,5 (m)
  Chiều rộng mới là:
  22,5 – 3,6=18,9 (m)
  Đáp số: 18,9m

  Trả lời

Viết một bình luận