Toán Lớp 4: Tính tổng sau: 1+2+3+4+…+97+98+99+100 2+4+6+8+…+96+98+100

Toán Lớp 4: Tính tổng sau: 1+2+3+4+…+97+98+99+100 2+4+6+8+…+96+98+100, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Toán Lớp 4: Tính tổng sau: 1+2+3+4+…+97+98+99+100 2+4+6+8+…+96+98+100”

 1. a, 1+2+3+4+…+97+98+99+100
   Số số hạng của dãy là : 
    ( 100 – 1 ) + 1 : 1 = 100 ( số)
   Tổng của dãy số là :
    ( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050 
  b. 2+4+6+8+…+96+98+100
    Số số hạng của dãy là :
      (100 – 2 ) : 2 +1 = 45(số)
     Tổng của dãy số là :
             (  100 +2) x 45 :2 =2295

  Trả lời
 2. a, 1+2+3+4+…+97+98+99+100
   giải
   Số số hạng của dãy là : 
    ( 100 – 1 ) + 1 : 1 = 100 ( số)
   tổng của dãy là :
    ( 100 + 1 )x 100 : 2 = 5050 
  b. 2+4+6+8+…+96+98+100
  giải
    Số số hạng của dãy là :
      (100 – 2 ) : 2 +1 = 45(số)
      Tổng là :
             (  100 +2) x 45 :2 =2295

  Trả lời
 3. a, 1+2+3+4+…+97+98+99+100

   Số số hạng của dãy là : 
    ( 100 – 1 ) + 1 : 1 = 100 ( số)
   Tổng của dãy số là :
    ( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050 
  b. 2+4+6+8+…+96+98+100

    Số số hạng của dãy là :
      (100 – 2 ) : 2 +1 = 45(số)
     Tổng của dãy số là :
             (  100 +2) x 45 :2 =2295

   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button