Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 360m. Chiều dài hơn chiều rộng 30m. a Tính diện tích của mảnh vườn b, Tính số rau thu được trên m

Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 360m. Chiều dài hơn chiều rộng 30m. a Tính diện tích của mảnh vườn b, Tính số rau thu được trên mảnh vườn, biết cứ 1m² thu được 5kg rau, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

5 bình luận về “Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 360m. Chiều dài hơn chiều rộng 30m. a Tính diện tích của mảnh vườn b, Tính số rau thu được trên m”

 1. dài  + rộng=180 m
  chiều dài mảnh vườn là (180+30)/2=105 m
  chiều rộng mảnh vườn là 105-30=75 m
  diện tích mảnh vườn là 105.75=7875 m2
  b, số rau là 7875.5=39375 kg rau

  Trả lời
 2. nửa chu vi hcn là 
  360:2=180
  chiều dài là 
  )(180+30):2=105
  chiều rộng là 
  105-30=75
  diện tích hcn là 105×75=7875
   số rau thu được trên mảnh vườn là 
  7875×5=39375

  Trả lời
 3. a, nửa chu vi mảnh vườn là
  360 : 2 =180 m
  chiều dài mảnh vườn là
  180+302=105 m
  chiều rộng mảnh vườn là 
  180 – 105 =75 m
  diện tích mảnh vườn là 
  75 x 105 =7875 (m2)
  b, số rau thu được là
  7875 x 5 =39375 kg

  Trả lời
 4. a, nửa chu vi mảnh vườn là
  360 : 2 =180 m
  chiều dài mảnh vườn là
  180+302=105 m180+302=105 m
  chiều rộng mảnh vườn là 
  180 – 105 =75 m
  diện tích mảnh vườn là 
  75 x 105 =7875 (m2)
  b, số rau thu được là
  7875 x 5 =39375 kg

  Trả lời
 5. nửa chu vi hcn là 
  360:2=180
  chiều dài là 
  )(180+30):2=105
  chiều rộng là 
  105-30=75
  diện tích hcn là 105×75=7875
   số rau thu được trên mảnh vườn là 
  7875×5=39375

  Trả lời

Viết một bình luận