Toán Lớp 4: Một cửa hàng có 16188m vải. Buổi sáng cửa hàng đã bán được 5723m vải, buổi chiều bán được 8623m vải.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét

Toán Lớp 4: Một cửa hàng có 16188m vải. Buổi sáng cửa hàng đã bán được 5723m vải, buổi chiều bán được 8623m vải.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

5 bình luận về “Toán Lớp 4: Một cửa hàng có 16188m vải. Buổi sáng cửa hàng đã bán được 5723m vải, buổi chiều bán được 8623m vải.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét”

Viết một bình luận