Toán Lớp 4: Cho bốn chữ số khác nhau có tổng bằng 6. Hãy viết tất cả các số có bốn chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổ

Toán Lớp 4: Cho bốn chữ số khác nhau có tổng bằng 6. Hãy viết tất cả các số có bốn chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổng các số vừa viết một cách nhanh nhất., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 4: Cho bốn chữ số khác nhau có tổng bằng 6. Hãy viết tất cả các số có bốn chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số. Tính tổ”

 1. Bốn chữ số khác nhau có tổng bằng 6.

  Nên ta có 0+1+2+3=6

  Vậy 4 chữ số đó là 0; 1; 2 ;3

  Tất cả các số có 4 chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số là:

  1023          2013          3012

  1032          2031          3021

  1203          2103          3102

  1302          2301          3201

  1230          2130          3120

  1320          2310          3210

  Ta thấy:

  Hàng đơn vị chữ số 3 xuất hiện 4 lần, chữ số 2 xuất hiện 4 lần, chữ số 1 xuất hiện 4 lần.

  Hàng chục và hàng trăm các chữ số 3, 2, 1 cũng xuất hiện 4 lần.

  Vậy tổng các chữ số ở hàng đơn vị, tổng các chữ số ở hàng chục, tổng các chữ số ở hàng trăm đều bằng nhau và bằng

  3×4+2×4+1×4=24

  Tổng các chữ số ở hàng nghìn là

  1×6+2×6+3×6=36

  Vậy tổng của các số là:

  36000+2400+240+24=38664
  ĐS: 38664

  Trả lời
 2. Bốn chữ số khác nhau có tổng bằng 6.

  Nên ta có 0+1+2+3=6

  Vậy 4 chữ số đó là 0; 1; 2 ;3

  Tất cả các số có 4 chữ số mà mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số là:

  1023          2013          3012

  1032          2031          3021

  1203          2103          3102

  1302          2301          3201

  1230          2130          3120

  1320          2310          3210

  Ta thấy:

  Hàng đơn vị chữ số 3 xuất hiện 4 lần, chữ số 2 xuất hiện 4 lần, chữ số 1 xuất hiện 4 lần.

  Hàng chục và hàng trăm các chữ số 3, 2, 1 cũng xuất hiện 4 lần.

  Vậy tổng các chữ số ở hàng đơn vị, tổng các chữ số ở hàng chục, tổng các chữ số ở hàng trăm đều bằng nhau và bằng

  3×4+2×4+1×4=24

  Tổng các chữ số ở hàng nghìn là

  1×6+2×6+3×6=36

  Vậy tổng của các số là:

  36000+2400+240+24=38664

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button