Toán Lớp 4: 1 . Một trại chăn nuôi có 240 con , gồm gà , bò và lợn , số gà chiếm 2/5 tổng số con số lợn chiếm 1/4 tổng số con , còn lại là bò . Tín

Toán Lớp 4: 1 . Một trại chăn nuôi có 240 con , gồm gà , bò và lợn , số gà chiếm 2/5 tổng số con số lợn chiếm 1/4 tổng số con , còn lại là bò . Tính số con bò 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36 m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó 3 . Một mảnh đất hình chữ nhật dài 25 m , rộng 18 m . Người ta sử dụng 2/5 diện tích để đào ao . Phần đất còn lại để làm vườn . Tính diện tích phần đất làm vườn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Toán Lớp 4: 1 . Một trại chăn nuôi có 240 con , gồm gà , bò và lợn , số gà chiếm 2/5 tổng số con số lợn chiếm 1/4 tổng số con , còn lại là bò . Tín”

 1. a)Số bò chiếm so với tổng số là:
  1 – 2/5 – 1/4=7/20
  Số bò trang trại nuôi là:
  240 x 7/20=84 con
  Đ/s: 84 con bò
  Bài 2
  Chiều rộng mảnh đất là:
    36 : 2/3 = 54 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là:
      36 + 54 : 2 = 72 (m)
  Diện tích mảnh vườn là:
    36 x 54 = 1944 (m2)
   ĐS: CV: 72m
           DT: 1944 m2

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ