Toán Lớp 3: Tổng của số bị trừ,số trừ và số hiệu là 240. Biết số hiệu hơn số trừ là 40.Tìm số bị trừ,số trừ,hiệu.

Toán Lớp 3: Tổng của số bị trừ,số trừ và số hiệu là 240. Biết số hiệu hơn số trừ là 40.Tìm số bị trừ,số trừ,hiệu., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Toán Lớp 3: Tổng của số bị trừ,số trừ và số hiệu là 240. Biết số hiệu hơn số trừ là 40.Tìm số bị trừ,số trừ,hiệu.”

 1. Gọi số bị trừ là a

         số trừ là b

          hiệu là c

   a-b=c

  Suy ra a=b+c mà a+b+c=240 . Tương đương b+c+b+c=240 . Suy ra 2b+2c=240 . Suy ra b+c=120 . 

  Vậy a=120

  Vì b+c=a . Suy ra b+c=120 mà c-b=40 .

  Hiệu là : (120+40):2=80

  Số trừ là : 80-40=40

  Vậy số bị trừ là 120

         số trừ là 40

         hiệu là 80

  Trả lời
 2. Gọi số bị trừ là a

         số trừ là b

          hiệu là c

   a-b=c

  Suy ra a=b+c mà a+b+c=240 . Tương đương b+c+b+c=240 . Suy ra 2b+2c=240 . Suy ra b+c=120 . 

  Vậy a=120

  Vì b+c=a . Suy ra b+c=120 mà c-b=40 .

  Hiệu là : (120+40):2=80

  Số trừ là : 80-40=40

                                        Vậy số bị trừ là 120

                                               số trừ là 40

                                                hiệu là 80

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ