Toán Lớp 3: Tính nhanh A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10) B = (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

Toán Lớp 3: Tính nhanh A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10) B = (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 3: Tính nhanh A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10) B = (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)”

 1. * (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  = a x (7 + 8 – 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  = (a x 0) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  = 0 : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

  = 0

  * (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

  = (18 – 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

  = 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

  = 0

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button