Toán Lớp 3: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Toán Lớp 3: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

6 bình luận về “Toán Lớp 3: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?”

 1. Gọi số thứ nhất là a, số thứ 2 là b

  => ab = 354

  => 3a.2b = 6 x 354 = 2124

  => Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới tăng lên 6 lần là 2124

  Trả lời
 2.                                         Bài giải

  Vì thừa số thứa nhất tăng 3 lầng thừa số thứ 2 tăng 2 lần thế nên tích mới sẽ tăng là:

                2 x 3 = 6 (lần)

  Tích mới là:

   354 x 6 = 2124

              Đaps số: 2124

  Trả lời
 3. Bài giải

  Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

  Tích mới là: 354 x 6 =2124

  Đáp số: 2124

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button