Toán Lớp 3: Một vòi nước chảy vào bể trong 5 phút được 150 lít nước. Hỏi trong 9 phút vòi nước đó

Toán Lớp 3: Một vòi nước chảy vào bể trong 5 phút được 150 lít nước. Hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Toán Lớp 3: Một vòi nước chảy vào bể trong 5 phút được 150 lít nước. Hỏi trong 9 phút vòi nước đó”

 1. Bài giải

  Số lít nước chảy vào bể trong 1 phút có là:

  150 : 5 = 30 ( l )

  Số lít nước chảy vào bể trong 9 phút có là:

  30 x 9 =  270(l )

  Đáp số: 270 lít nước

  Trả lời
 2.                  Bài giải

  Mỗi phút nước chảy vào bể được số lít là:

            150 : 5 = 30 (lít)

  9 phút nước chảy vào bể được số lít là:

       30 × 9 = 270 (lít)

         Đáp số: 270 lít nước

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button