Toán Lớp 12: Phát biểu nào sau đây SAI? A. Hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d (a ≠ 0) luôn c&o

Toán Lớp 12: Phát biểu nào sau đây SAI? A. Hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d (a ≠ 0) luôn có điểm cực trị . B. Hàm số y = ax 2 + bx + c (a ≠ 0) luôn có một điểm cực trị duy nhất. C. Hàm số (với ad – bc ≠ 0 ) không có cực trị . D. Hàm số y = ax 4 + bx 2 + c (a ≠ 0) luôn có điểm cực trị., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 12: Phát biểu nào sau đây SAI? A. Hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d (a ≠ 0) luôn c&o”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button