Toán Lớp 12: Một hình trụ có bán kính đáy r=5cm và có khoảng cách giữa 2 đáy=7cm. a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối tr

Toán Lớp 12: Một hình trụ có bán kính đáy r=5cm và có khoảng cách giữa 2 đáy=7cm. a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ được tạo nên b) Cắt khối trụ bởi 1 mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 12: Một hình trụ có bán kính đáy r=5cm và có khoảng cách giữa 2 đáy=7cm. a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối tr”

 1. a) diện tích xung quanh của hình trụ :

  \[S = 2\pi Rh = 2\pi 5.7 = 70\pi (c{m^2})\]

  Thể tích hình trụ là:

  \[V = \pi {R^2}h = \pi {.5^2}.7 = 175\pi (c{m^3})\]

  b)

  Trả lời

Viết một bình luận