Toán Lớp 11: Từ các chữ số 1,2,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt và thoả mãn 1. Là số chẵn 2. Là 1 số nhỏ hơn hoặc

Toán Lớp 11: Từ các chữ số 1,2,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt và thoả mãn 1. Là số chẵn 2. Là 1 số nhỏ hơn hoặc bằng 278 3. Là 1 số chẵn và nhỏ hơn hoặc bằng 278, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 11: Từ các chữ số 1,2,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt và thoả mãn 1. Là số chẵn 2. Là 1 số nhỏ hơn hoặc”

 1. 1. có thể lập được : 5 × 4 ×3 =60 số

  2. gọi số đó là abc

  nếu a=1

  ⇒có : 4 ×3=12 số

  nếu a=2

  ⇒b=1 hoặc 5 ⇒có 2 ×3 ×2= 12 số và thêm số 278

  có tất cả 12+12+1=25 số

  3. nếu a=1 ⇒ có 2 cách chọn c ⇒có 3 cách chọn b

  nếu a=2 ⇒c=8 ⇒có 3 cách chọn b

  có tất cả 2 ×3+ 3=9 cách chọn

  Đáp số: a, 60 số.  b, 25 số.     c, 9 số

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button