Toán Lớp 11: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của pt 2sin(3x-3π/4)-√3 =0

Toán Lớp 11: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của pt 2sin(3x-3π/4)-√3 =0, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của pt 2sin(3x-3π/4)-√3 =0”

  1. 2sin3x3π43=0<=>sin3x3π4=32<=>3x3π4=π3+k2π hoặc 3x3π4=ππ3+k2π, kZ<=>x=13π36+k2π3 hoặc x=17π36+k2π3, kZVới x=13π36+k2π3k=0=>x=13π36k=1=>x=11π36Với x=17π36+k2π3k=0=>x=17π36>13π36k=1=>x=7π36>11π36Vậy nghệm dương nhỏ nhất : 13π36; nghệm âm lớn nhất : 7π36

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ