Toán Lớp 11: Tập nghiệm của phương trình cos 2 x   –   cos 2 x   =   0 trong khoảng [0;2π) l&a

Toán Lớp 11: Tập nghiệm của phương trình cos 2 x   –   cos 2 x   =   0 trong khoảng [0;2π) là: A. {0;π} B. {0;π/2} C. {π/2; 3π/2} D. {0; 3π/2}, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Tập nghiệm của phương trình cos 2 x   –   cos 2 x   =   0 trong khoảng [0;2π) l&a”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button