Toán Lớp 11: Phương trình nào sau đây vô nghiệm A: sin3x=4π B: tanx=3π/2 C: cos2x=2021/2022 D: cos2x=π/6

Toán Lớp 11: Phương trình nào sau đây vô nghiệm A: sin3x=4π B: tanx=3π/2 C: cos2x=2021/2022 D: cos2x=π/6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Toán Lớp 11: Phương trình nào sau đây vô nghiệm A: sin3x=4π B: tanx=3π/2 C: cos2x=2021/2022 D: cos2x=π/6”

Viết một bình luận