Toán Lớp 11: Phương trình 2 cos 2 x + 2 cos 2 2 x + 2 cos 2 3 x -3=cos4x(2sin2x+1) có bao nhiêu nghiệm t

Toán Lớp 11: Phương trình 2 cos 2 x + 2 cos 2 2 x + 2 cos 2 3 x -3=cos4x(2sin2x+1) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (0;2018) A. 2565 B. 2566 C. 2567 D. 2568, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Phương trình 2 cos 2 x + 2 cos 2 2 x + 2 cos 2 3 x -3=cos4x(2sin2x+1) có bao nhiêu nghiệm t”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ