Toán Lớp 11: Hàm số y = 2cos 2 x + 3cos 3 x + 8cos 4 x tuần hoàn với chu kì A. π B.

Toán Lớp 11: Hàm số y = 2cos 2 x + 3cos 3 x + 8cos 4 x tuần hoàn với chu kì A. π B. 2π C. 3π D. 4π, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Hàm số y = 2cos 2 x + 3cos 3 x + 8cos 4 x tuần hoàn với chu kì A. π B.”

 1. Giải đáp B

  y = 2 cosx + 3cos3x + 8cos4x = 4 + 9/4 cos x + 5cos 2x + 3/4 cos 3x + cos 4x

  + Hàm số y = 9/4cos x tuần hoàn với chu kì 2π.

   + Hàm số y = 5cos 2x tuần hoàn với chu kì 2π/2 = π .

  + Hàm số y = 3/4 cos 3x tuần hoàn với chu kì 2π/3.

  + Hàm số y = cos 4x tuần hoàn với chu kì 2π/4 = π/2.

  + Do đó hàm số y = 2 cosx + 3cos3x + 8cos4x là hàm tuần hoàn với chu kì 2π.

  Chú ý:

  Trả lời

Viết một bình luận