Toán Lớp 11: Giải pt 2(cosx + √3 sinx) cosx = cosx – √3 sinx +1

Toán Lớp 11: Giải pt 2(cosx + √3 sinx) cosx = cosx – √3 sinx +1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 11: Giải pt 2(cosx + √3 sinx) cosx = cosx – √3 sinx +1”

  1. 2cosx+3sinx.cosx=cosx3sinx+1<=>2cos2x1+23sinx.cosx=cosx3sinx<=>cos2x+3sin2x=cosx3sinx<=>12cos2x+32sin2x=12cosx32sinx<=>cos2x.cosπ3+sin2x.sinπ3=cosx.cosπ3sinx.sinπ3<=>cos2xπ3=cosx+π3<=>2xπ3=x+π3+k2π hoc 2xπ3=xπ3+k2π, kZ<=>x=2π3+k2π hoặc 3x=k2π, kZ<=>x=2π3+k2π hoặc x=k2π3, kZ<=>x=k2π3, kZVậy x=k2π3, kZ

    ..

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button